August 2006


Hij zit bewegingsloos op een bank als ik langsren. Onze blikken ontmoeten elkaar vluchtig en dan gaat ieder zijns weegs. Ik recht vooruit met een half oog richting mijn stopwatch en hij zoekend in een opengehouden versleten juten draagtasje die op zijn schoot ligt. Dit is een nietszeggende belangeloze ontmoeting, zoal zovelen. Altijd en overal passeer ik mensen tijdens mijn loopjes. Sommigen zie ik dikwijls, anderen zie en zal ik maar eenmaal in mijn leven zien, maar allemaal zijn ze even onbelangrijk. Er is geen verbintenis. Ze spelen geen rol. Ze zijn slechts decor. Ik verdiep me niet in hun levens en zij niet in het mijne. We kruisen slechts.
(more…)

Door de lage zon krijgt het landschap een roodkoperen randje. Ze vlamt als een smeulend vuurtje langs de huizen, het gras en het water. Het is het einde van de zomer, wat voor weer het ook wordt. Als de wind gunstig is komt er nog een eindsprint en kunnen de jassen aan de kapstok blijven en krijgen paraplu’s permissie om dichtgevouwen zoek te raken. Waait hij uit een andere hoek dan moet de kachel weer langzaam aan, stromen rioolputten spontaan over en gaan we naarstig op zoek naar schuilplaatsen en schuilmiddelen. Hoe dan ook, de schaduwen rekken zich uit, bladeren verbleken en het donker overvalt steeds vroeger. Melancholie overstemt mijn stemmingen. Het is een jaarlijks terugkerend afscheid en het went eigenlijk nooit.
(more…)

Er zijn duizenden liters water verdampt en weggevloeid door de hittegolven van de afgelopen weken en de rivier geeft dientengevolge een beetje een Zuid-Frans gevoel.
Een beetje, een heel klein beetje maar, want hoe droog en stoffig het ook oogt en hoe hard en onbarmhartig de onhollandse temperaturen botvieren, het is en blijft lieflijk laagland.

naar foto's