March 2006


Alles is nog een keer wit uitgeslagen wakker geworden, maar nieuwslezers kondigen een weersverandering aan.
De lente maakt haar opmars en ze zal met een zuidwesten wind een grote hoeveelheid regen maar ook een flinke stijging van temperatuur naar ons toeblazen.
Ik verwacht openspringende knoppen. De rivier maakt zeebewegingen en is weer binnen haar oevers gedreven.

naat foto's

Smeltwater uit verre vreemde hoogten staat de schapen die nog maar net op het droge staan tot aan de lippen.
Het weer is echter nog verre van aangenaam. De lente heeft volgens deskundigen een achterstand van ruim drie weken opgelopen. Toch lokt een lauwwarme zon en het spektakel van stijgend water de mensen massaal naar buiten de dijk op, al dan niet gewapend met camera of verrekijker.
Snel stijgend water heeft iets paradoxaals. Het is zowel dreigend als beeldschoon. Maar een schier eindeloze uitgestrektheid van spiegelend water brengt voornamelijk rust.

naar foto's

de straffe wind draait kringen in het water
halfbevroren plassen vangen het benepen zonlicht
een pijnlijk verlangen naar een stroom van warm lentelicht
vullen de mij passerende rillende warme winterjassen
dansende muggen, trillende zang
een wolk drijft weg
het hangt en zingt, zindert en smacht maar beklijft nog niet

foto