Er zijn duizenden liters water verdampt en weggevloeid door de hittegolven van de afgelopen weken en de rivier geeft dientengevolge een beetje een Zuid-Frans gevoel.
Een beetje, een heel klein beetje maar, want hoe droog en stoffig het ook oogt en hoe hard en onbarmhartig de onhollandse temperaturen botvieren, het is en blijft lieflijk laagland.

naar foto's